Fiske i Kainulasjärvi med omnejd
 
Fiskevatten
 
Kalix älv från Mestoskoski i norr till gränsen Sveaskog/Narkens byavatten i söder.
Narkån från Pajala allmännings norra gräns ovan bron(Gällivarevägen, väg 394) till gränsen Sveaskog/Narkens byavatten i söder.
Biflöden till Narkån inom byamarker samt Sveaskogs angränsande marker.
Bysjön Salmijärvi i Kainulasjärvi.
Pellijärvi (särskilt fiskekort erfordras)
 
 
Regler
 
Inom Kainulasjärvi sportfiskeområdes vattendrag får 3st öring/harr per person och dygn medtagas från varje vattendrag.  I övrigt gäller de generella reglerna för sportfiske i Kalix älvs vattensystem.
 
 
 
 
För Pellijärvi gäller absolut fiskeförbud från och med 1/6 till premiären kring mitten av Juli. Detta för att fisken ska få växa till sig ordentligt efter utplantering. Se annonsering i gästboken under juni månad för mer info. I Pellijärvi får under den isfria tiden endast fiske med spö från land bedrivas. Fiske med levade agn är förbjudet under den isfria tiden. Inga flythjälpmedel är tillåtna. Tre fiskar per dygn och person får tas upp.
 
Fiskekort
 
Kortpriser:
Kalix älv/Narkån
Årskort, familj: 450kr
Årskort: 300kr
3-dygnskort: 75kr
Dygnskort: 50kr
 
--------
 
Pellijärvi
Årskort, familj: 150kr
Årskort: 100kr
Dygnskort: 40kr
 
--------
Försäljningsställen:
Kainulasjärvi Livs, 0978-23001
Birger Hamstig, 0978-23048
Alvar Oja, 0978-23111
 
--------
 
På Kainulasjärvi Livs kan även Kalix /Tärendöälvskortet lösas. Detta gäller för hela Tärendö älv och Kalix älv inom Pajala kommun. Totalt över 15 mil bra fiskevatten! 
 
-------
 
Kontaktinformation:
Christer Eriksson, 0978-20510
Per-Erik Rannestam, ordf,  0978-23039